Aktualności

Tunele zamrażalnicze UNIDEX - nowoczesne standardy w technologii indywidualnego szybkiego zamrażania

24.02.2022

Zarówno przetwórstwo owocowo-warzywne, jak i szeroko rozumiany sektor spożywczy charakteryzują się dużą złożonością i wielokierunkowością procesów obróbki wstępnej oraz operacji jednostkowych produktów. Częstym problemem dla nich jest również sezonowość występowania surowca, co z kolei wymaga przetwarzania dużych ilości nietrwałego materiału w bardzo krótkim czasie. Dla obu tych branż kluczową rolę wśród technik przechowywania i utrwalania żywności odgrywają procesy chłodzenia oraz zamrażania, realizowane głównie poprzez tunele zamrażalnicze.

Indywidualny system szybkiego zamrażania

Mrożenie żywności, zwłaszcza w okresie maksymalnej podaży, ma przede wszystkim na celu zachowanie jej wysokiej jakości, równorzędnej z jakością produktu świeżego oraz jego wysoką atrakcyjnością handlową. Proces chłodzenia jest etapem wstępnym, poprzedzającym zamrażanie, który prowadzi do obniżenia temperatury, spowalniając tym samym przemiany zachodzące w surowcu.

Zamrażanie z kolei to proces polegający na obniżeniu temperatury surowca poniżej -18oC (za granicę zamrażania właściwego przyjmuje się zazwyczaj temperaturę -20oC) w celu całkowitego zahamowania jego procesów chemicznych oraz biologicznych, a także osiągnięcia przez to właściwego utrwalenia produktu. Zamrażanie to najmniej inwazyjna metoda utrwalania surowca niewpływająca znacząco na zmiany jego składu chemicznego. W porównaniu z innymi metodami przetwarzania żywności powoduje niewielką stratę cennych żywieniowo składników odżywczych. Zamrażanie m.in. spowalnia procesy życiowe w tkankach roślinnych, a także hamuje wzrost mikroorganizmów powodujących psucie się produktów świeżych.

Zamrażanie fluidyzacyjne stanowi szczególną formę zamrażania owiewowego. Nazywane jest również systemem tzw. indywidualnego szybkiego zamrażania. Tunele zamrażalnicze Dębica marki UNIDEX, której doświadczenie w branży chłodniczej sięga jeszcze początków lat 80. XX wieku, to najpopularniejsze obecnie urządzenia do szybkiego zamrażania w oparciu o technologię fluidyzacji.

Stan fluidalny

Tunel zamrażalniczy działający w technologii fluidyzacyjnej jest obecnie jednym z wydajniejszych sposobów zamrażania wykorzystującego czołowy — pionowy strumień powietrza. Fluidyzacja to proces, podczas którego przez warstwę sypkich produktów, rozłożonych na poziomej taśmie, przedmuchiwany jest od dołu pionowy strumień powietrza z prędkością powodującą zjawisko „wrzenia" warstwy, tak charakterystyczne dla cieczy. Ciśnienie warstwy fluidalnej na dno taśmy odpowiada tym samym prawom, co ciśnienie hydrostatyczne, czyli jest równe w przybliżeniu iloczynowi wysokości warstwy Hf przez jej gęstość ρf. Gęstość warstwy oraz jej lepkość maleją wraz ze wzrostem prędkości powietrza.

Przez tunel zamrażalniczy Dębica, a w zasadzie przez jego parownik oraz perforowaną taśmę, przepływa powietrze, wywołując ruch produktu, a tym samym uniemożliwiając jego wzajemne przywieranie. Zastosowanie tuneli zamrażalniczych UNIDEX w przemyśle spożywczym gwarantuje otrzymanie w pełni zamrożonego, sypkiego, oddzielonego produktu, który jest gotowy do natychmiastowego pakowania.

Czytaj również:

Czy tunele zamrażalniczo-fluidyzacyjne wpływają na jakość i świeżość zamrożonej żywności?

Innowacyjne rozwiązania w przemyśle chłodniczym: w jaki sposób tunele fluidyzacyjne wpłynęły i wpływają nadal na efektywność procesów chłodniczych?

Co warto wiedzieć o tunelach kompaktowych IQF, kto i dlaczego powinien się na nie zdecydować?