Aktualności

Przemysł 4.0 w chłodnictwie. Jak nowe technologie i inteligentne systemy zarządzania są wykorzystywane w branży?

27.09.2023

Czym jest Przemysł 4.0 i jakie nowe technologie najbardziej zwiększają efektywność współczesnych zakładów produkcyjnych?

Przemysł 4.0 to pojęcie, które zostało użyte po raz pierwszy w 2011 roku w celu podkreślenia istotności przemian związanych z pojawieniem się nowych technologii. Przykłady Przemysłu 4.0, na które zwraca się uwagę to przede wszystkim automatyzacja i cyfryzacja produkcji, przyjmowanie nowoczesnych systemów zarządzania jakością i zmniejszanie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko. Dzięki zintegrowaniu wszystkich nowoczesnych technologii możliwe jest funkcjonowanie „inteligentnych fabryk”, których wydajność w ogromnym stopniu przewyższa działające do tej pory zakłady produkcyjne. Waga innowacji opracowanych przez inżynierów Przemysłu 4.0 – specjalistów, którzy stoją za tworzeniem i wdrażaniem nowych rozwiązań – została doceniona w tym stopniu, że uznano je za rewolucyjne, a ich wykorzystanie w przedsiębiorstwach przyrównano do trzech poprzednich rewolucji przemysłowych, które związane były z wynalezieniem maszyny parowej (Przemysł 1.0), upowszechnieniem elektryczności (Przemysł 2.0) i wdrożeniem komputerów w zakładach produkcyjnych (Przemysł 3.0).

Przemysł 4.0 – szanse i zagrożenia dla branży chłodniczej

Choć upowszechnienie się innowacji związanych z czwartą rewolucją przemysłową przebiega stopniowo, to dzisiaj możemy już mówić o tym, że zmiany dotykają niemal każdego współczesnego przedsiębiorstwa. W Polsce Przemysł 4.0 również jest już widoczny w ogromnej liczbie zakładów produkcyjnych działających w różnych branżach. Także w chłodnictwie wdrażanie kolejnych innowacji jest konieczne, by możliwe było zachowanie konkurencyjności i jak najlepsze dopasowywanie produktów do oczekiwań klientów.

Aby być w stanie nadążyć za potrzebami klientów, konieczna jest optymalizacja pracy, która odbywa się nie tylko dzięki wykorzystaniu specjalistycznych systemów zarządzania, ale również nowoczesnych technologii pozwalających na automatyzację. Producenci nowoczesnych urządzeń przeznaczonych do szybkiego mrożenia produktów wykorzystują między innymi przetworniki częstotliwości, dzięki którym możliwa jest kontrola fluidyzacji i całego mrożenia. Dodatkowo duże znaczenie ma automatyzacja procesów produkcyjnych. Stosowane są więc między innymi specjalistyczne podajniki wibracyjne czy też automatycznie sterowane systemy, które pozwalają na mycie taśmy i usuwanie szronu z parowników bez zatrzymywania produkcji.

Wiedza o tym, jakie szanse i zagrożenia Przemysł 4.0 niesie dla firm produkcyjnych jest niezbędna do tego, by przedsiębiorstwo mogło jak najlepiej odpowiadać na potrzeby współczesnego rynku. W chłodnictwie świadomość ta jest już od dawna obecna, przez co tworzone rozwiązania techniczne pozwalają optymalizować pracę i dostosowywać się do wymagań klientów.