Dotacje unijne 

 

 

 


Informacje o projekcie

Firma UNIDEX J.KANIA J.WIKTOR - SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pt.: „Opracowanie strategii wzorniczej celem podniesienia konkurencyjności firmy Unidex” z działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Program Operacyjny Polska Wschodnia.

Tytuł projektu:
„Opracowanie strategii wzorniczej celem podniesienia konkurencyjności firmy Unidex”
Nazwa Beneficjenta:
UNIDEX J.KANIA J.WIKTOR - SPÓŁKA JAWNA
Okres realizacji:
01.06.2017-30.11.2017

Cele projektu
Celem realizacji niniejszego projektu jest opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa. W ramach I etapu realizacji projektu przeprowadzony zostanie audyt wzorniczy czyli profesjonalna analiza wzornicza pozwalająca na zdiagnozowanie firmy, jej potencjału i kierunków działania w zakresie rozwoju wzornictwa przemysłowego. W ramach II etapu nastąpi wdrożenie przygotowanej strategii, czego efektem końcowym będzie wprowadzenie innowacji, które pozwolą zwiększyć atrakcyjność produktów na rynku.

Planowane efekty
Realizacja niniejszego projektu ma na celu ocenę potencjału firmy Unidex pod kątem możliwości wdrażania nowych i innowacyjnych produktów (tuneli do mrożenia produktów) oraz opracowanie strategii wzorniczej, której efektem będzie rozszerzenie oferty produktowej.
W wyniku realizacji projektu (jego II etapu) nastąpi wdrożenie do praktyki gospodarczej wnioskodawcy produktów w postaci tuneli do mrożenia produktów, wyposażonych w nowy rodzaj skraplacza (skraplacze amoniakalne).
Zoptymalizowane zostaną również kanały dystrybucji oraz sposoby komunikacji z klientami. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu przewagi konkurencyjnej firmy poprzez pierwsze wdrożenie opracowanego produktu we własnej działalności gospodarczej.

Wartość projektu:
Wartość projektu netto: 37 000.00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 31 450.00 PLN

Harmonogramu projektu prezentującego jego główne etapy i postęp prac:
Zadanie 1: Usługa doradcza dotycząca wykonania audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej firmy Unidex